خدمات دواپس


مجموعه ای از روش ها و فرایندها و ابزارهایی است که با تمرکز بر ارتباطات و همکاری و یکپارچگی بین تیم های توسعه نرم افزار و عملیات فناوری اطلاعات ارزش های تولید شده را به طور سریع و مداوم به مشتریان نهایی می رساند.ادغام کلمات اختصاری «Dev» و «Ops» به این موضوع اشاره می کند که توسعه و عملیات دو تیم سابقا مستقل و کاملا جدای از هم خدمات قابل ارائه جای خود را به تیم های چند تخصصی با مهارت ها و روش ها و ابزار یکپارچه داده است .

  • نصب و راه اندازی پلتفرم های مورد نیاز بر روی سرورها و مدیریت ان ها
  • امکان پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته
  • پاسخگویی تا حداکثر ۳۰ دقیقه
  • امکان مانیتورینگ منابع و سایت ها به صورت شبانه روزی توسط شرکت
  • به عنوان مثال :

    شما اگر یک پلتفرم با زبان های پایتون و php و gitlab بخواهید داشته باشید هزینه نصب و راه اندازی ۱۳۰۰۰۰۰ تومان می شود و برای پشتیبانی حداقل ۳۰ ساعت در ساعت اداری مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تومان می شود که در مجموع ۲۲۰۰۰۰۰ تومان هزینه دواپس و پشتیبانی در ۱ ماه می شود .