زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

 

 

دیتاسنتر اختصاصی من

 

خصوصی سازی سرور اختصاصی در دیتاسنتر دلخواه شما

دیتاسنتر اختصاصی خود را با استفاده از زیرساخت هایو راه اندازي کنید

تمامی محصولات و خدمات حال حاضر هایو را روي سرور اختصاصی یا سرور فیزیکی خود
بدون هیچ محدودیتی داشته باشید

 

 

دیتاسنتر اختصاصی من

خصوصی سازی سرور اختصاصی در دیتاسنتر دلخواه شما
دیتاسنتر اختصاصی خود را با استفاده از زیرساخت هایو راه اندازي کنید
تمامی محصولات و خدمات حال حاضر هایو را روي سرور اختصاصی یا سرور فیزیکی خود
بدون هیچ محدودیتی داشته باشید

 

 

 

در صورتی که سرور اختصاصی از هر ارائه دهنده داخلی و یا خارجی تهیه کرده اید و یا اینکه سرور و یا سرورهای فیزیکی خود را دارید و نیاز به مجازي سازي و مدیریت این سرورها دارید؛ می توانید از سرویس “دیتاسنتر اختصاصی” هایو استفاده کنید.

در این سرویس تمامی خدمات مجازي سازي، مانیتورینگ سرورها، ساخت و حذف ماشین هاي مجازي و … را روي سرورهاي خود در هر دیتاسنتر و هر لوکیشن دنیا و بدون محدودیت خواهید داشت.

 

 

 

در صورتی که سرور اختصاصی از هر ارائه دهنده داخلی و یا خارجی تهیه کرده اید و یا اینکه سرور و یا سرورهاي فیزیکی خود را دارید و نیاز به مجازي سازي و مدیریت این سرورها دارید؛ می توانید از سرویس “دیتاسنتر اختصاصی” هایو استفاده کنید.

خدمات قابل ارائه در سرویس دیتاسنتر اختصاصی

امکان اضافه کردن هر تعداد سرور اختصاصی و یا فیزیکی به دیتاسنتر اختصاصی

امکان ساخت سرور ابري به تعداد و با منابع دلخواه روي سرورها

امکان مشاهده لیست تمامی سرورها به تفکیک لوکیشن سرور اصلی

امکان دریافت پنل مانیتوریگ کامل منابع، پهناي باند، سخت افزار و ... زبیکس

امکان حذف سرور ابري

امکان ریبوت سرور ابري

امکان مشاهده مشخصات سرور از جمله : نام کاربري و رمز عبور، آي پی و ...

امکان ویرایش منابع سرور ابري بعد از ساخت سرور

امکان ساخت سرور با تنوع بالا در سیستم عامل ها

خدمات قابل ارائه در سرویس دیتاسنتر اختصاصی

امکان اضافه کردن هر تعداد سرور اختصاصی و یا فیزیکی به دیتاسنتر اختصاصی

امکان ساخت سرور ابري به تعداد و با منابع دلخواه روي سرورها

امکان مشاهده لیست تمامی سرورها به تفکیک لوکیشن سرور اصلی

امکان دریافت پنل مانیتوریگ کامل منابع، پهناي باند، سخت افزار و ... زبیکس

امکان حذف سرور ابري

امکان ریبوت سرور ابري

امکان مشاهده مشخصات سرور از جمله : نام کاربري و رمز عبور، آي پی و ...

امکان ویرایش منابع سرور ابري بعد از ساخت سرور

در این سرویس تمامی خدمات مجازي سازي، مانیتورینگ سرورها، ساخت و حذف ماشین هاي مجازي و … را روي سرورهاي خود در هر دیتاسنتر و هر لوکیشن دنیا و بدون محدودیت خواهید داشت.

خدمات قابل ارائه در سرویس دیتاسنتر اختصاصی

امکان ساخت سرور با تنوع بالا در سیستم عامل ها

امکان تغییر سیستم عامل پس از ساخت سرور

امکان استفاده از اپلیکیشن هاي آماده مثل وردپرس و داکر

امکان استفاده از کلاستر داکر و کلاستر کوبرنیتیز

امکان اتصال کنسول به سرورهاي ابری

امکان مشاهده رویدادهاي انجام شده روي سرور

امکان مشاهده گراف مصرف ترافیک سرور

امکان تغییر نوع بوت سرور

امکان استفاده از حالت Rescue mode

امکان دریافت تمامی آپدیت هاي هایو بدون محدودیت و یا پرداخت هزینه اضافی

خدمات قابل ارائه در سرویس دیتاسنتر اختصاصی

امکان تغییر سیستم عامل پس از ساخت سرور

امکان استفاده از اپلیکیشن هاي آماده مثل وردپرس و داکر

امکان استفاده از کلاستر داکر و کلاستر کوبرنیتیز

امکان اتصال کنسول به سرورهاي ابری

امکان مشاهده رویدادهاي انجام شده روي سرور

امکان مشاهده گراف مصرف ترافیک سرور

امکان تغییر نوع بوت سرور

امکان استفاده از حالت Rescue mode

امکان دریافت تمامی آپدیت هاي هایو بدون محدودیت و یا پرداخت هزینه اضافی

تمامی امکانات فوق روي سرور اختصاصی شما در پنل کاربري هایو به سادگی قابل استفاده خواهد بود .

تمامی امکانات فوق روي سرور اختصاصی شما در پنل کاربري هایو به سادگی قابل استفاده خواهد بود

براي اطلاعات از قیمت ها و یا مشاوره بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید


02156218439

براي اطلاعات از قیمت ها و یا مشاوره بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید


02156218439