زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

محاسبه هزینه ترافیک 1 به 1 فقط در سرور ایران

با توجه به تعرفه زیرساخت کشور از تاریخ 1401/10/01 فقط در سرورهای ایران در صورتی که ترافیک با نسبت 1 به 10 مصرف نشود هزینه ترافیک مصرف شده اعمال و از شارژ کاربر کسر خواهدشد.

نحوه محاسبه هزینه ترافیک

محاسبه مصرف ترافیک سرور بدین صورت بوده که در هر ساعت میزان ارسال و دریافت آن سرور محاسبه شده و در صورتی که نسبت 1 به 10 رعایت نشود، هزینه ترافیک مصرفی در انتهای آن ساعت محاسبه شده و به ازای هر گیگابایت ترافیک مصرف شده، مبلغ  500 تک تومان از شارژ پنل کاربر کسر خواهد شد.

منظور از نسبت 1 به 10 ترافیک مصرفی این است که کاربر به ازای هر 1 گیگابایت دانلود بایستی 10 گیگابایت آپلود از داخل سرور خود داشته باشد.

نکته: اگر نسبت ترافیک مصرفی سرور 1 به 10 باشد هزینه ترافیک آن رایگان است و مبلغی بابت ترافیک از شارژ کاربر کسر نمی گردد.

 

ترافیک ۱ به ۱ چیست و شامل چه کاربرانی می شود

درصورتی که Send و Receive سرور شما یکسان باشد ترافیک شما 1 به 1 خواهد شد.

این نوع ترافیک معمولا در سرورهایی که از پورت فورواردینگ استفاده کرده اند بوجود می آید.