زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

افزایش امنیت زیرساخت و سرور

هایو برای انواع مشتریان خود از کوچک تا بزرگ راهکارهای امنیتی می تواند ارائه بدهد تا از بروز هرگونه حملات سایبری جلوگیری کند.

در سازمان و یا شرکت خود دسترسی به سرورهای خود را کاملا به کارمندان شرکت خود محدود کنید و امنیت را بیشتر از پیش حس کنید.

تصویری از چند سرور
تصویر یک ماشین حساب که شخصی به آن تکیه داده است

قیمت سرور ابری

قیمت سرور ابری در هایو به 4 حالت پیشنهادی و 1 حالت سازمانی ارائه شده است تا به آسانی بهترین سرور ابری ایرانی یا خارجی را انتخاب کنید. البته قابل ذکر است با اینحال منابع سرور و سیستم عامل سرور مجازی ابری ایجاد شده در هر لحظه قابل تغییر است. مد نظر داشته باشید که با تغییر منابع قیمت سرور ابری تهیه شده نیز تغییر خواهد کرد.
درخواست مشاوره رایگان