هایومیل (سرویس ایمیل) - قیمت گذاری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
توضیحات کلی قابلیت ها تعرفه ها

رایگان

۰ تومان/ماهانه

 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • مدیریت یک دامنه
 • امکان ساخت ۳ آدرس ایمیل
 • آنتی ویروس
 • اسپم چک

شخصی

۲۵۰۰۰ تومان/ماهانه

 • یک گیگابایت فضا
 • مدیریت ۵ دامنه
 • امکان ساخت ۱۵ آدرس ایمیل
 • آنتی ویروس
 • اسپم چک

استارتاپی

۵۰۰۰۰ تومان/ماهانه

 • دو گیگابایت فضا
 • مدیریت ۱۰ دامنه
 • امکان ساخت ۳۰ آدرس ایمیل
 • آنتی ویروس
 • اسپم چک

شرکتی

۱۲۰۰۰۰ تومان/ماهانه

 • ۵ گیگابایت فضا
 • مدیریت ۱۵ دامنه
 • امکان ساخت ۱۰۰ آدرس ایمیل
 • آنتی ویروس
 • اسپم چک