هایومیل (سرویس ایمیل) - امکانات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
توضیحات کلی قابلیت ها تعرفه ها

•    قابلیت ساخت ایمیل در 5 دقیقه
•    مدیریت چندین دامنه
•    قابلیت ارسال و دریافت از طریق کد برنامه نویسی شده (API)
•    مدیریت ارسال و دریافت
•    جلوگیری از Spam