هایومیل (سرویس ایمیل)

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
توضیحات کلی قابلیت ها تعرفه ها

هایومیل یک سرویس ایمیل میباشد که امکان ساخت ایمیل خاص شما متناسب با دامنه اینترنتی شما را فراهم کرده است. در این سرویس شما متناسب با دامنه اینترنتی خود و بدون محدودیت تعداد ایمیل به سرویس ایمیل خود دسترسی خواهید داشت.