هایوابر (سرور مجازی ابری)

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
توضیحات کلی قابلیت ها تعرفه ها

هایوابر یک سرور مجازی ابری برپایه لینوکس کانتینر است. کانتینرها یک محیط مجازی تحت سیستم عامل میزبان هستند که می‌توانند از کرنل سرور میزبان برای مجازی سازی خود استفاده کنند. بنابراین منابع کانتینر بصورت لایو از سرور اصلی تغذیه می‌شود و چیزی به نام منابع مجازی وجود ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد شما می¬توانید بصورت آنلاین و بدون ریبوت سرور، منابع آن را توسعه و ارتقاء دهید.