زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

روش پرداخت هزینه مصرف محصولات در هایو

مشتری مداری ، حمایت از توسعه دهندگان و استارت آپ ها جز اولویت های هایو در محاسبه قیمت است.

مشتریان هایو به ۲ گروه جهت پرداخت هزینه مصرف تقسیم می شوند که به شرح ذیل می باشد:

پس پرداخت:

این نحوه پرداخت برای مشتریان شرکتی و یا سازمانی و حقوقی هایو می باشد.

در این روش پرداخت، ابتدا قراردادی بین هایو و مشتری تنظیم می شود که طبق آن یک سقف مصرف مجاز ماهیانه برای استفاده مشتری در نظر گرفته می شود و مشتری می تواند از محصولات پنل استفاده کند.

پس از تعیین سقف مصرف مجاز ماهیانه، طبق استفاده ماهیانه مشتری (که کمتر مساوی سقف مصرف ماهیانه مشتری است) یک صورت حساب آخرهرماه در پنل شخصی وی به آدرس console.haio.ir بارگذاری می گردد و به مشتری یک هفته زمان پرداخت داده می شود.

در صورت تاخیر در پرداخت صورتحساب سرویس این نوع مشتریان خاموش و یا پاک نخواهند شد.

پیش پرداخت:

این روش پرداخت برای مشتریانی مناسب می باشد که به صورت اعتباری و ساعتی از سرویس های هایو استفاده می کنند. در این نوع روش پرداخت مشتری با کمترین شارژ (یعنی ده هزار تومان) پنل خود را فعال کرده و می تواند از محصولات با توجه به نیاز خود استفاده نماید. با صفر شدن اعتبار پنل مشتری، سرویس های فعال مشتری به -صورت خودکار به حالت تعلیق در می آید.

جهت جلوگیری از غیرفعال شدن موقت سرویس های مشتری، زمانی که اعتبار وی به صفر نزدیک می شود، جهت شارژ دوباره پنل از طریق پیامک و ایمیل به مشتری اطلاع رسانی خواهد شد. اگر بعد از اطلاع رسانی ،مشتری اقدامی جهت شارژ مجدد حساب خود انجام ندهد بعد از یک هفته سرویس ها و حساب کاربری وی مسدود خواهد شد.