درباره ما


داستان ما از زمانی شروع می شود که جوانی از همین مرز و بوم از سال ۹۶ پا به عرصه ارائه فضای ابری گذاشت و نام هایو را برای شرکت رویاهای خود برگزید و سعی کرد که همیشه جزو بهترین ها در حوزه خود باشد. هدف از ایجاد هایو کمک به زیر ساخت های کشور از جمله ادارات دولتی و خصوصی، سازمان ها و سایر ارگان ها، که بتوانیم میل سرور، سرور های مجازی، مانیتورینگ و هر امکانات زیر ساختی را با بهترین کیفیت انجام دهیم و سعی کردیم که بهترین ها را برای مشتری های خود فراهم کنیم.
مشخصات ثبتی :

ویرا ابر آینده جهان

شماره ثبت : ۳۴۳۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۸۰۳۲۹هیئت مدیره :

مهران مظفری مهر

سید علیرضا سید صدری

علی ذوقی