زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

عیدانه هایو

جشنواره عیدانه هایو شروع شد،

از امروز با افزایش شارژ حساب خود تا 13 فروردین 1402 عیدی دریافت کنید.

عیدی هایو با توجه به مبلغ شارژ نهایی شما بصورت اتوماتیک اعمال خواهد شد:

  • مبلغ 350،000 تومان تا 550،000 تومان »» 10% عیدی
  • مبلغ 550،000 تومان تا 1،000،000 تومان »» 15% عیدی
  • مبلغ 1،000،000 تومان تا 5،000،000 تومان »» 20% عیدی
  • مبلغ 5،000،000 تومان تا 10،000،000 تومان »» 25% عیدی
  • بیش از 10،000،000 تومان »» 30% عیدی

عیدی بصورت سکه به شارژ حساب کاربری شما بلافاصله بعد از افزایش شارژ ريالی انجام می شود.