زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

شارژ رایگان تا آخر پاییز

تا آخر آذر ماه، با هربار شارژ حساب کاربری خود تا ۲۰% شارژ رایگان هدیه دریافت کنید.

شرایط دریافت شارژ رایگان

  • برای دریافت شارژ هدیه کافیست حساب خود را به اندازه حداقل مبلغ تعریف شده شارژ کنید.
  • هدیه بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به ثبت کد تخفیف اعمال می شود.

حداقل مبلغ شارژ جهت دریافت شارژ رایگان

  • ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان شارژ نقدی ۱۰% شارژ بیشتر.
  • بیش از ۱ میلیون تا ۵ میلیون تومان ۱۵% شارژ بیشتر.
  • بیش از ۵ میلیون تومان ۲۰% شارژ بیشتر دریافت خواهید کرد.

مثال:

اگر حساب خود را ۵۵۰,۰۰۰ تومان شارژ کنید ۱۰% یعنی ۵۵,۰۰۰ تومان شارژ بیشتر دریافت خواهید کرد و شارژ حساب شما ۶۰۵,۰۰۰ تومان خواهد شد.

اگر حساب خود را ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان شارژ کنید ۱۵% یعنی ۲۲۵۰۰۰ هزار تومان شارژ بیشتر دریافت خواهید کرد و شارژ حساب شما ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان خواهد شد.