زیرساخت ابری هایو
[dark-light-mode-switch]

افزایش قیمت سرورهای خارجی

با توجه به افزایش قیمت دیتاسنتر های اروپایی و همچین افزایش قیمت ۴۰ درصدی ovh فرانسه و نوسانات ارزی، سرور های اروپایی هایو نیز از تاریخ ۱۴۰۱.۹.۱۹ با قیمت جدیدی ارائه خواهد شد.

قیمت ها به قرار زیر می باشد

 

قیمت فعلی سرور فرانسه و کانادا:

IP  HARD  RAM  CPU 
80 3  58  83 

قیمت جدید سرور فرانسه و کانادا:

IP  Hard  Ram  CPU 
158  3  90  110 

قیمت فعلی سرور ترکیه:

IP  Hard  Ram  CPU 
80  3  58  83 

قیمت جدید سرور ترکیه:

IP  Hard  Ram  CPU 
158  3  72  100